Main
Dobrý den, jsem
ROSTISLAV KOŠTIAL
Senátor za volební okrsek Břeclavska

Co se událo

Kde mně najdete

Senátorská kancelář
Městský úřad Mikulov
Náměstí 1,
692 20 Mikulov
Kontakt
Anna Červeňáková
Asistentka
+420 604 486 794

cervenakova@mikulov.cz

Moje působení v senátu

Jak jsem hlasoval?
PRO
13 - 25 - 46 - K 157/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050
PRO
13 - 25 - 45 - N 169/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
PRO
13 - 25 - 44 - K 167/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii
Více...